Suočeni sa ubrzanom degradacijom životne sredine i eksplatacijom prirodnog bogatstva ljudi potrebno je aktivno učešće države u očuvanju tri stuba održivog razvoja, a to su privredni razvoj, zaštita životne sredine i zaštita socijalnih interesa zajednice.

Da bi se omogućio dalji napredak standarda građana u regionu u kome se posluje neophodno je primenjivanje strategije održivog razvoja. Zaštita prirodne sredine mora biti na prvom mestu svake kompanije. Koliki uticaj ima kompanija E-reciklaža na smanjenje potrošnje rezervi metala dokazuje činjenica da se proizvodnja reciklata izjednačava sa njihovom potrošnjom. Prirodni resursi su opšte dobro i zajedničko bogatstvo. Njihovo korišćenje, privredna primena i ekonomsko vrednovanje treba da budu planski usmereni i namenski kontrolisani. Korišćenje mineralnih resursa izaziva veliko zagađenje životne sredine i praćeno je sledećim pojavama: veliko zagađenje vazduha, veliko zagađenje površinskih i podzemnih voda i veliko zagađenje bilo koje okoline u kojoj EE otpad završi.

Prirodni resursi su ograničeni

Jedno od ključnih pitanja održivosti jeste činjenica da su prirodni resursi na našoj planeti ograničeni. Upravo ovde E-reciklaža pokazuje svoju pravu vrednost.

Najvažniji zadatak države koja drži do očuvanja životne sredine treba biti korišćenje reciklata u svim industrijama gde je to moguće. Postoji mnogo lakši način da se pronađu plemeniti metali, čitave riznice zlata i srebra, a koje poseduju domaćinstva i industrijski otpadi, odnosno bačeni električni uređaji. Najbolji primer predstavlja korišćenje recikliranog aluminijuma u daljoj proizvodnji. Proizvodnja novih proizvoda od recikliranog aluminijuma zahteva mnogo manje energije i ispušta se samo 5% CO2 gasova u poređenju sa proizvodnjom iz primarnog aluminijuma. Boksit uopšte nije potreban. Proizvodnja aluminijuma iz njegove rude (boksita) je energetski vrlo zahtevna. Kako bilo, zbog svoje visoke vrednosti, aluminijum je vrlo pogodan za recikliranje. Reciklaža aluminijuma omogućuje znatnu uštedu energije koja je potrebna za njegovu proizvodnju, pa je moguća ušteda i do 95%.

Uvođenje najnovije tehnologije zahteva velike investicije

Sve ovo deluje kao bajka, ali svaka tehnologija ima svoju cenu. Ovakva tehnologija zahteva pravilo održavanje i dosta radnih mesta, što dalje vodi visokim troškovima poslovanja same kompanije. Kompanija E-reciklaža se trudi da obezbedi nova radna mesta i poboljša svoj položaj na međunarodnom tržištu. To će dalje dovesti do direktnog porasta standarda građana i unapređenja socijalnog aspekta niškog regiona. Da bi to postigli potrebno je da država uvede mehanizme subvencija i podrške kompanijama koje direktno doprinose očuvanju životne sredine i poboljšanju privrednor razvoja.
Nažalost, ne moramo posebno naglašavati da ukoliko se to ne dogodi ova bajka može doći do kraja. I pored stručnih kadrova koje ima naša kompanija, velike želje vlasnika da ulažu u razvoj preduzeća, potrebna je podrška države kao što je to slučaj u Evropi. Jasno je da ova grana privrede ima velike troškove poslovanja i da bilo koja slična kompanija u svetu ne može samostalno da opstane.
Pravilna reciklaža elektronskog i električnog otpada pomogla bi u održavanju prirodnih sirovina (ruda) u našoj zemlji. Na taj način bi i prinos mogao biti mnogo viši, nego kod tradicionalnih načina izvlačenja ruda iz rudnika, a ušteda koja se ostvari reciklažom mogla bi se rasporediti na druge važne ciljeve niškog regiona.