• Ramići bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
BosnianEnglishGermanItalianSlovenian

Otpadni Akumulatori

Otpadni akumulatori (iz industrije i transporta) sadrže teške metale (olovo, nikl, kadmij) i elektrolite (kiseline, baze), pa se stoga ubrajaju u opasan otpad.

Stari akumulatori u sebi sadrže elektrolit koji je veoma agresivan i opasan po životnu sredinu. Ako stari akumulator završi na zemlji iz njega će iscureti kiselina i zagaditi životnu sredinu.

Reciklaža otpadnih akumulatora zasniva se na neutralizaciji kiseline i izdvajanju olova koje se može ponovo koristiti.