Dana 13.04.2022 godie firma Prizma Comerc d.o.o. objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavku roba:

  1. Aligator makaze – makaze namjenjene za sjeći metalnu ambalažu ili metalni otpad.

Rok za dostavu ponuda je 19.04.2021 godine.

Ponude se mogu predate putem pošte ili lično u sjedištu firme na adresi Ramići bb, 78000 Banja Luka.

Ponude se mogu predati i putem e-pošte na adresu m@prizmacomerc.ba