Javni poziv br. 02/2020
Za dostavu ponuda za nabavku opreme
Prizma Comerc d.o.o. Ramići bb, 78 000 Banja Luka

Dana 19.02.2020. godine firma Prizma Comerc d.o.o. objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavku opreme:  

  • Radna mašina – Granulator
    • Minimum snage: 18kW

Rok za dostavu ponuda je pet (5) dana od objave poziva.

Ponude se mogu predati putem pošte ili lično u sjedištu firme na adresi Ramići bb, 78 000 Banja Luka.

Skenirane, potpisane, i ovjerene ponude mogu se slati na email: darko.m@prizmacomerc.ba