• Ramići bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
BosnianEnglishGermanItalianSlovenian

Otpadni Al – Aluminijum

Aluminijum (lat. – aluminium) jeste hemijski element sa simbolom Al i atomskim brojem 13. U periodnom sistemu elemenata spada u metale III glavne grupe, poznatu i kao grupu bora, ranije zvana grupa zemnih metala. Aluminijum je srebrenasto-bijeli laki metal. On je treći najzastupljeniji element i najčešći metal u Zemljinoj kori.

Što se tiče otkupa aluminijuma kao sirovine, vršimo otkup aluminijuma i to:

  • Profili za vrata i prozore – bojeni ili nebojeni – bez željeza, brava, ručki kao i ostalih primjesa.
  • Aluminijumske ploče i foliju bez željeza, plastike, i ostalih prljavština.
  • Tvrdi aluminijum iz dijelova motora, bez željeza, mesinga, prljavštine i nemetalnih elemenata.
  • Čiste aluminijumske konzerve, bez željeza, prljavštine, tečnosti i drugih zagađujućih elemenata i nečistoća.
  • Čista aluminijumska žica bez čelično-aluminijumske užadi, željeza, masnoće, klema, izolacije i drugih stranih elemenata.
  • Čisti aluminijumski hladnjaci bez željeza, plastike i ostalih nečistoća
  • Aluminijumski hladnjaci sa aluminijumskim saćem na bakarnim cijevima, bez željeza, plastike i ostalih nečistoća.
  • Aluminijum offset
  • Čisti meki aluminijum bez primjesa željeza, plastike, gume i ostalih primjesa.